โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด "หนองหอยเกมส์"

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด "หนองหอยเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลหนองหอย (ข้างโกดังซิ้นเซียงหลี) ม.6 ตำบลหนองหอย โดยมีการจัดการแข่งขันเปตองประเภทผู้นำ เด็กและเยาวชนชาย เด็กและเยาวชนหญิง ประชาชนชาย ประชาชนหญิง ผู้สูงอายุชาย ผู้สูงอายุหญิง และการแข่งขันวุ๊ดบอล