เทศบาลตำบลหนองหอยส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance

จัดอบรมเรื่องโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

จัดโครงการอบรมครอบครัวสัมพันํธ์ กิจกรรมหลักสูตรการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบถามราคา
กระดานข่าว
หัวข้อกระทู้
ผู้ชม
ตอบ
เกมมาแรงปี 2018
187
0
ขอแนวทางการแก้ปัญหา
244
8
เรื่องหมาถ่ายอุจจาระเรี่ยราด หมู่ 1
233
0
สะพานเม็งราย
194
0
199
0
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
231
0
วันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 เปิดสอนขายสินค้าออนไลน์ที่เชียงใหม่ ผู้สนใจอยากมีรายได้ง่าย สมัครเรียนได้
213
0
การเก็บขยะ
255
0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต
239
0
ห่วงความปลอดภัยเด็ก
251
0
รับสมัคร ป.โท
297
0
ตามหาบุคคล
312
0
เรื่องขยะข้างถนนเส้นทางรถไฟ
303
2
รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
701
0