ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย รับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรัียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ประชาสัมพันธ์รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบสวรรคตปัญญาสมวาร(ครบ 50 วัน)

ขอเชิญประชาชนตำบลหนองหอย ร่วมงานน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหอยจัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหอยจัดกิจกรรม Big Clenning Day วันที่ 29 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น.