ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ช่องทางการประเมิน IIT

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ประชาสัมพันธ์การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร

โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาเเกดเกดเกดเ

ขอเชิญร่วมโครงการ Run For Land สร้างดินแดนปลอดแอลกอฮอล์ (Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร)

แจ้งเตือนประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย รับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรัียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ประชาสัมพันธ์รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร