ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด(โดยการรื้อถอนรางระบายน้ำเดิม) ภายในหมู่บ้านเฮือนพญาคำ ม.5