ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2 คัน)