ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ก่อสร้างราวกันตก คสล. ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ม.4 เชื่อม ม.5)