ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างรื้อถอนสะพาน คสล.เดิม และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป)