แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

งานป้องกันฯ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้

วันนี้ (29 ต.ค.63) เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองหอย รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำกำลังเข้าไปยังที่เกิดเหตุและสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไว้ได้ทันท่วงที ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแก๊สหุงต้ม ภาชนะอุ่นอาหาร และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ได้รับความเสียหาย สาเหตุเกิดจากเจ้าของบ้านอุ่นอาหาร และรับประทานยาแล้วเผลอหลับ ทำให้ภาชนะบรรจุอาหารที่อุ่นอยู่ไหม้และเกิดไฟลุกไหม้ดังกล่าว

กิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (29 ต.ค.63) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย จัดกิจกรรมหนูน้อยอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ความหมายและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและได้เห็นคุณค่าและเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้มีนางอำภา บุญนิวาศ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยเด็กๆ นักเรียนให้ความสนใจและภาคภูมิใจกับกระทงที่ตนเองและเพื่อนได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตรวจคัดกรองเบื้องต้นป้องกันไวรัส RSV

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือและอุปกรณ์ ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันไวรัส RSV ที่ระบาดหนัก โดยพบในเด็กเล็กที่อยู่ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 เดือน ทั้งนี้ได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อใช้ศึกษาวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้นให้แก่บุตรหลาน

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบถามราคา
กระดานข่าว
หัวข้อกระทู้
ผู้ชม
ตอบ