ติดต่อเรา

 • เทศบาลตำบลหนองหอย เชียงใหม่

  เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 • โทร./แฟกซ์

  053-140134-5 ต่อ 1

 • อีเมล

  nonghoimunicipality@gmail.com

 • Social

  Facebook : https://www.facebook.com/NongyaengCM

  Line ID : @fyk0988g