แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่ม ส่งต่อความห่วงใยให้ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์

 

     วันนี้ ( 7 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัยสำหรับใช้สวมใส่ป้องกันการระบาดของ   โรคโควิด -19 และมอบเครื่องดื่มคลอโรฟิลล์-น้ำดื่มสะอาด ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลหนองหอยที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

     ทั้งนี้นายกฯได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ประชาชนในการรับวัคซีนและการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลรวมถึงกำชับการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย