แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รับมอบถุงยังชีพจาก อบจ.เชียงใหม่

      เทศบาลตำบลหนองหอย รับมอบถุงยังชีพ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อแจกจ่ายให้ประชาชนในตำบลหนองหอย

      วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย พร้อมคณะผู้บริหาร และ    นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด  ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง (ATK) จำนวน 200 ชุด และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 3,000ชิ้น โดยนางจิรันภรณ์ เตโชฬาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองหอย ขอขอบคุณนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลจะนำถุงยังชีพ ชุดตรวจฯ และหน้ากากอนามัย ส่งต่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองหอยต่อไป