โครงการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ(กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวันที่ 8 มีนาคม 2561 ร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ณ สนามกีฬาสวนหลวง ร.9 เชียงใหม่ และเปตอง ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา วันที่ 9 มีนาคม 2561 แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และขบวนพาเหรดรณรงค์การออกกำลังกายและกิจกรรมการเชียร์กีฬา ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยผู้สูงอายุตำบลหนองหอยได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนพาเรด