ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมน้อมนำความสุขร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่เคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) จัดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สำรวจของเทศบาลตำบลหนองหอยได้เริ่มลงพื้นที่ในเขตหมู่ที่1-3 เพื่อทำการสำรวจข้อมูลภาคสนาม

โครงการฟันสวย ยิ้มใส เติบโตสมวัย ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก

โครงการเยาวชนอาสาสัมพันธ์สู่ทักษะชีวิตสร้างสรรค์จัดกิจกรรมอบรมการพํฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสรรสร้างอนาคตของชุมชน

“โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 “

โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

​​​​​​​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้ร้านเพื่อนครัว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ช่องทางการประเมิน IIT

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ประชาสัมพันธ์การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร

โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาเเกดเกดเกดเ

ขอเชิญร่วมโครงการ Run For Land สร้างดินแดนปลอดแอลกอฮอล์ (Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร)

แจ้งเตือนประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า