แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์เวทีประชาคมเพื่่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่น เรื่องการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนฯ

ประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอยครั้งแรก

ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนสนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564

ประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้า

รับรองผลการเลือกตั้ง

แจ้งขอหยุดให้บริการชั่วคราว 2วัน

วันเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ หลัก D-M-H-T-T รับมือการระบาดโรคโควิด-19

แจ้งประชาชนติดต่อราชการด้านหลังสำนักงาน(ช่วงการระบาดโควิด-19)

หลัก 5อ. เพื่อผู้สูงวัยห่างไกลโควิด 19

การปฏิบัติตนของผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ จ.เชียงใหม่

งดบริการจัดเก็บขยะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ช่องทางการชำระภาษี 2564

รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2564

เชิญชวน ร่วมโครงการประกวดบ้านสู้ฝุ่น

ข่าวดี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านน้องหมา น้องแมว