ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนเกาะกลาง ซ .5 ปากทางเข้าวัดศรีบุญเรือง ม.2 บ้านโรงวัว