ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562