แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง