แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 4 ทับ 5 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง