แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง