สะพานเม็งราย

ขออนุญาตทางแอดมินเพจ ขอสอบถามเรื่องพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย ณ สะพานเม็งราย สะพานข้ามแม่น้ำปิงอยากทราบว่าเป็นเขตรับผิดชอบของท่านหรือไม่ เนื่องจากทางเดินเท้าบริเวณขอบสะพานมีมอเตอร์ไซด์ขับขึ้นมาบนทางเท้าสำหรับคนเดินอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับเส้นทางดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะ ใช้เส้นทางสะพานเม็งรายเดินสัญจรไปมาบ่อย แต่กลับมีมอเตอร์ไซด์ขับขีีบนเส้นทางดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยแก้ไขปัญหา (หากเป็นพื้นที่รับผิดชอบของท่าน) หรือหากไม่ใช่ขอความอนุเคราะห์ส่งเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อความปลอดภัยของคนและหน้าตาเมืองเชียงใหม่ ขอบพระคุณมาก
ชื่อ : ผู้ใช้ถนนสัญจร
อีเมล์ :
วันที่ : 2017-12-26 00:00:00

ตอบกระทู้